2019 Küresel Riskler ve Fırsatlar: Jeo-politik İklim Değişikliği

2019 Küresel Riskler ve Fırsatlar: Jeo-politik İklim Değişikliği

Risklerin tahmin edilmesi, analiz edilmesi ve istikrarsızlık, kötüleşen uluslararası ilişkiler, çatışma ortamları, ihtiyatlı davranılması gereken ya da güvenli olmayan bölge ve piyasalar ve dünyada olup bitenin aktörleri nasıl etkileyeceği veya etkilediği gibi risk ve tehlike durumlarına karşı nasıl pozisyon alınacağının bilinmesi bu anlamda hayati öneme sahiptir. Krizlerin olumsuz etkilerinden kaçınmak hatta krizleri fırsata çevirmek için bu bilgilerin elde edilmesi, güncel analiz ve takiplerin yapılması, anlaşılması, yorumlanması ve nasıl kullanılacağının bilinmesi gerekliliği hem oyuncunun kendisi hem de rakipleriyle ilişkisi açısından aşikardır. Bu riskler sadece siyasi ilişkilerden, iç çalkantılardan ya da hükümet politikalarından değil aynı zamanda toplumsal olaylardan, yeni trendlerin eskileri gölgede bırakmasından, ekonomik gelişmelerin farklılığından ve kültürel farklılıklardan da kaynaklanmaktadır. Bu anlamda ekonomi ve politika arasında ayrılmaz bir bağ ve bu ikisinin birbirlerini etkilemeleri ve belirlemeleri durumu mevcuttur. Hangisinin hangisini ne zaman, nasıl ne şekilde, neden ve hangi koşullar altında ve ne kadar etkilediğinin bilinmesi ve öngörülmesi ve buna göre pozisyon alınması gerekliliği de artık küresel dünyamızda görünür bir noktadadır.
Bu anlamda sadece risk ve tehlikeler değil “nerede, ne iş yapılabileceğinin” bilinmesi açısından fırsatların da bilinmesi gerekliliği açıktır. Öyle ki politika-ekonomi-toplum arasındaki ilişki, uluslararası ilişkilerdeki gelişme ve politikalar, hükümet politikaları, ülkeler ve bölgeler arası ilişkiler, toplumsal olaylar, yeni trendler ve kültürel farklılıklar ve bunların bilinmesi ve sektörlere göre doğru analiz edilmesi aynı zamanda farklı pozisyonlarda fırsat da doğurabilir. Politik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler takip edildiğinde fırsat oluşturabilecek alanlar, sektörler, yatırım planları, büyüyen ve genişleyen piyasalar, yatırım yapılabilecek ya da yatırımcı çekilebilecek sektör ve ülkeler tespit edilebilir ve doğru bir bakış ve yorumlamayla “işe yarar” bilgi ve hatta strateji kaynağı haline getirilebilir.
Risklerin ve fırsatların tahmin edilmesine binaen hazırlanan bu rapor 2019 yılında ön plana çıkabilecek riskleri ve fırsatları sistemik/genel bir perspektifle sunmayı hedeflemektedir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KAPAT