power of politics

BİZ KİMİZ?

Politicon World; siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanlarında uzmanlaşmış, sosyal bilimlerin dünyayı anlayan ve  anlamlandıran geniş yelpazeli bakış açısına ve entelektüel sermayeye sahip bir grup girişimci tarafından kurulmuş bir düşünce üretimi ve danışmanlık organizasyonudur. Politicon World’un misyonu, ekonomi ve iş dünyası ile politika ve uluslararası ilişkiler birikimini buluşturma, ekonomi ve piyasa üzerindeki politik risk ve fırsatların etkilerini, piyasa aktörlerinin, karar alıcıların ve toplumun faydasına olacak şekilde analiz etmek ve bu bilgi birikimiyle onların yollarına ışık tutmaktır.

Bu anlamda, Politicon World ekibi, Türkiye’de yeni bir sektörün ve alanın kuruluşuna da öncülük etmektedir. İç ve dış politikadaki güncel gelişmeler, toplumsal yapılar ve uluslararası ortama ilişkin bilgi birikimi ve bu birikimin getirdiği stratejik, vizyoner ve yenilikçi bakış açısı ile; ekonomiye ve aktörlere güvenli ve verimli bilgi sunmak amacıyla alanında uzman kadrosuyla yola çıkmıştır.

Politicon World ağırlıklı olarak siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, stratejik yönetim ve işletme yönetimi alanlarında yoğunlaşan entelektüel sermayeyi ve sosyal bilimlerin ve bağlantılı disiplinlerin kadrolarını ve bakış açılarını iş dünyası ve bu dünyanın aktörleri ile “aynı masada buluşturmak” amacıyla hareket eden bir organizasyondur.

Bu bağlamda, Politicon World’un vizyonu, rekabetin ve yenilikçi gelişmelerin had safhada olduğu bilgi çağında rafine, faydalı ve güncel bilgiye sahip bir akademia organizasyonu olarak çözüm ortaklarına ve topluma bilginin ve stratejinin değerinin bilindiği akılcı hareket edilen, birlikte, daha güçlü ve daha güzel yarınlar sunmaktır.

NE YAPIYORUZ?

Politicon World ekibi, çözüm ortaklarına ekonomik ve politik gelişmelerin, uluslararası ortamda sektörlerin, pazarların ve ”iş”inizin üzerinde oluşturduğu ya da oluşturabileceği etkileri analiz ederek ve bu verileri kullanarak riskleri minimize etmenizi, fırsatları yakalamanızı, işinize ve stratejinize yön vermenizi ve rakipleriniz karşısında öne geçmenizi sağlayan bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu anlamda biz, ulusal ve uluslararası ölçekte yatırımlarını ve ticari faaliyetlerini gerçekleştiren ya da gerçekleştirme amacında olan şirketlere, sermaye gruplarına ve diğer toplumsal kurum ve kuruluşlara, ulusal ve uluslararası alanda politik, ekonomik ve toplumsal kaynaklı risk ve fırsatları; ülke ve bölge bazlı ölçümleyerek, risk-fırsat analizleri ve raporları aracılığıyla politik-ekonomik risk danışmanlığı ve stratejik araştırmalar desteği ve hizmeti vermekteyiz.

Bilgini üretildiği, fikirlerin değerlendirildiği, sorunların tartışıldığı her alanda ve disiplinde etkin olan bir düşünce ve bilgi üretimi merkezi olarak biz; ürettiğimiz danışmanlık ve rehberlik görevi gören analizler ve raporlar, karşılıklı fayda sağlamak noktasında tecrübeli ağımız, fikir ve bilgi üretimi ve paylaşımı sistemimiz ve bu yönde ürettiğimiz yayınlarımız ve akademik çalışmalarımız, çözüm odaklı yaklaşımımız, tecrübe paylaşımı isteğimiz ve bunların yanında daha iyi bir dünyaya olan inancımız ve çalışma azmimizle sizin yanınızdayız. Politicon World olarak kamu ve özel kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm toplumumuz için somut olarak ”ürün çıktılarımızla” karşılıklı fayda yaratmak amacındayız.

Political Risk Consultancy

Read More

Promotion and Investment Consulting Reports

Read More

Country and Region-Based Political Risk Reports

Read More

Instantaneous Opportunity Reports

Read More

Global Political Risk Index and Maps

Read More

Geopolitical and Geostrategical Change Reports

Read More

Question-Answer Portal

Read More

Workshops

Read More

YAYINLAR

TÜM YAYINLAR

YÖNETİM KURULU

BERAT ALİ YAVUZ 

Genel Direktör

berataliyavuz@politiconworld.com

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve İşletme
bölümlerinde tamamladı. Lisans eğitimi döneminde İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Çalışma grubunun kuruculuğunu ve yönetim kurulu
başkanlığını yürütmüş, bu kuruluş bünyesinde yayın hayatına halen devam eden Minerva
dergisinin kuruculuğunu ve genel müdürlüğünü üstlenmiştir. Akademik yazı ve çalışmalarını bu
ekip ve yayın bünyesinde gerçekleştirmiş olan Yavuz, lisans bitiminde görevini bırakmıştır. Yüksek
lisans eğitimi Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında devam
etmektedir. Yüksek lisans eğitimi ile birlikte özel bir finans kurulusunda finansal analist olarak
çalışmış ve daha sonra uluslararası lojistik sektörüne geçiş yapmıştır. Politika-ekonomi ilişkisi
üzerine akademik çalışmalarını devam ettiren Yavuz, akıcı şekilde İngilizce konuşmakta olup,
ekonomi-politik, strateji, uluslararası politika ve bilgi toplumu üzerine çalışmalarını da devam
ettirmektedir.

OĞUZHAN ALTINKOZ 

Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü

oguzhan@politiconworld.com

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisans
eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Bremen
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans tezini “Almanya’da Yaşayan
Türkiye Kökenli Göçmenlerde, Göçmen Kimliğinin İnşasında Alman İmgesi” konusunda yazdı.  Doktora eğitimine İstanbul
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde devam eden Altınkoz akıcı bir
şekilde İngilizce ve Almanca konuşmakta; uluslararası göç, kimlik inşası, etnisite ve milliyetçilik
alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

ŞABAN ÇAYTAŞ

Medya ve Tanıtım Direktörü

saban@politiconworld.com

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.
Lisans eğitimi döneminde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Çalışma Grubu
başkanlığı ve Minerva Dergisi’nin genel yayın yönetmenliği görevlerinin yanı sıra yayıncılık
sektöründe de çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Marmara Üniversitesinde Uluslararası Politik
Ekonomi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden Çaytaş, akıcı bir şekilde İngilizce
konuşmakta; uluslararası finans,  devlet-piyasa etkileşimi ve
uluslararası ekonomik yaptırım alanlarında çalışmaktadır.

MERVE HAZER YİĞİT

Proje Üretim Direktörü

hazer@politiconworld.com

Yiğit, Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, Master eğitimini Galatasaray Üniversitesi
Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamış olup; doktora eğitimine İstanbul
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde devam etmektedir.
Yüksek lisans tezi ‘Yeni Toplumsal Hareketler’ ve doktora tezi ‘Dünya Sisteminin Demokrasi Krizi
üzerinde Popülizm, Zenofobi, İslamofobi Bağlamında Karşılaştırmalı Dinamikleri’ üzerinedir.
Yiğit, 2013-2014 yılları arasında Avustralya’nın Melbourne kentinde ”Save the Children” projesinde
çalıştı. Floransa Üniversitesi’nde ‘Social Dimensions ve European
Integration’ derslerini verdi ve Centro di Studi Strategici Internazionali e Imprenditoriali merkezinin
çalışmalarına katkılar sağladı.
İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen Yiğit orta derecede Almanca ve Fransızca
bilmektedir. Demokrasi, göç, toplumsal cinsiyet, jeopolitik, politik ekonomi konusundaki
çalışmalarına devam etmektedir.
Fenerbahçe Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışmaktadır.

EFE CAN MÜDERRİSOĞLU

İnsan Kaynakları Direktörü

efe@politiconworld.com

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
bölümünde tamamladı. Akabinde Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsünde AB Siyaseti ve
Uluslararası İlişkiler ve İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği bölümlerinde yüksek lisans eğitimini
tamamladı. Bu dönemde “Türkiye’de Siyasal İslâm’ın AB’ye Yaklaşımı: Millî Görüş Hareketi ve AK
Parti Karşılaştırmalı Analizi” ile “Geri Kabul Anlaşması: Türkiye-AB İlişkilerinde Üçüncü Yol mu?”
başlıklı tezleri yazdı. Marmara Üniversitesi​ AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında
doktora eğitimini sürdüren Müderrisoğlu, enstitü içerisinde bulunan AB Bütünleşme
Platformu’nun kurucu başkanlığını yapmış ve çeşitli akademik organizasyonların
yürütücülüğünü üstlenen Müderrisoğlu akıcı bir şekilde İngilizce konuşmakta; Avrupa Birliği
politikaları, uluslararası göç, bölgeselleşme ve karşılaştırmalı siyasal sistemler alanlarında
çalışmalarını sürdürmektedir. Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

STRATEJİK ORTAKLAR

Middle East Strategic Perspective
KAPAT