Diplomatik risk, bir ülkenin ilişki içerisinde bulunduğu ülkeler ve hükümetler ile geliştirdiği siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve diplomatik temelli ilişkilerinin güncel gidişatı ve ilişki biçimlerinin karşılıklı uygulamaya geçirilmesinden doğan, yaşanan kadim ya da güncel, süreklilik gösteren ya da anlık değişim gösteren ihtilaf, görüş ayrılığı, çıkar çatışması, söylem ve amaç farklılığı ve karşılıklı siyasi, ekonomik ve diplomatik hamleler ve iletişim sorunları gibi durumların takibi, değerlendirilmesi ve yorumlanması çerçevesinde izlenebilen ve değerlenebilen risk türüdür. Diplomatik risk kavramı ve konsepti, kavram olarak yeni bir terime dayansa da varlığı sosyal ve siyasi ilişkilerin kurulduğu ve insanın toplumsallaştığı en eski dönemlere kadar dayanır. Bu anlamda devletlerin, devletlerin kurumlarının, ülkelerin, toplumların ve toplumların içinden çıkan kamu, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının birbirleri ile olan faaliyet ve ilişkilerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bir risk türü olarak diplomatik risk kendine özgü takip çalışması ve değerlendirme kriterleri ile ölçümlenerek, güncel olarak Politicon World tarafından Diplomatik Risk Endeksi başlığı altında sunulmaktadır. Aşağıdaki Türkiye’nin diplomatik risk endeksi (en yüksek – en düşük 10 ülke ile karşılıklı riskin ölçümlenmesini kapsamaktadır), güncel olarak 3 aylık periyotlar ile yayınlanacak olup, Politicon World, Diplomatik Risk Endeksi sadece kamu yararı oluşturmak amacıyla, kendi özgün şablonunu kullanarak ve oluşturduğu tutarlılığı yayına dökerek, değerlendirmelerini kendi yorumları ile sunmaktadır. Bunun yanında, Politicon World, bu endeksi oluştururken, öncül örneklerden ve çeşitli kaynaklardan konsept ve biçim bağlamlarında faydalanmıştır.

Bu endeksten edinilen bilgiler ile alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerden ve sonuçlarından Politicon World sorumlu tutulamaz; bilgiler sadece tavsiye niteliğindedir.
  Diplomatik Riski En Yüksek 10 Ülke Diplomatik Riski En Düşük 10 Ülke
1 Suriye Katar
2 ABD Azerbaycan
3 Suudi Arabistan Gürcistan
4 İsrail Irak
5 Yunanistan Sudan
6 Fransa Çin
7 Mısır İngiltere
8 Avusturya Bulgaristan
9 Hollanda Rusya
10 Almanya Çin