Ülke veya özel seçili bir bölge (örn: Orta Doğu) için güncel olarak hazırlanan ve bir yılda 4 kez olmak üzere her çeyrek başında yayınlanan ve sadece müşteriler ve çözüm ortakları ile paylaşılan Politik Risk Raporları; rapora konu ülke ya da bölgenin iç ve dış politik risk görünümünü, ekonomik görünümünü, kısa,orta ve uzun vadeli öngörü ve senaryolarını, diplomatik risk durumunu, jeopolitik denklemlerini ve reelpolitik analizlerini kapsamaktadır.

Bu rapor hem rapora konu ülke veya bölge için ayrıntılı bir anlık fotoğraf çekmekte, hem öngörüler sağlamakta hem de raporu okuyanlara rekabetçi bir strateji önerisi ve o ülke ve bölgeye ilişkin, farklı sektörler için konumlanma tavsiyeleri sunmaktadır. Hem tanıtıcı hem de yol gösterici özellik taşıyan bu rapor; tamamıyla objektif, farklı kaynaklardan beslenen, bilgiyi ve stratejik düşünceyi merkeze alan güncel ve taleplerinizi dikkate alan bir ürün olarak hizmetinize sunulmaktadır.

KAPAT