Politik risk, bir ülke ya da bölgede varlık ve ilişki sürdüren, iş yapan veya yapmak amacında olan ekonomik, politik ve sosyal aktörler için, o ülkede ya da bölgede yaşanan politik, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik gelişme ve değişimlerin meydana getirdiği özel bir risk türüdür. Politik risk konsepti, söz konusu ülke ya da bölgede bulunan hükümetlerin, karar alıcıların, politik ve toplumsal aktörlerin ve sosyal dinamiklerin güncel karar ile eylemlerinin oluşturduğu potansiyel ve aktif risklerin ve fırsatların tanımlanması, ölçümlenmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması ve tüm etkileri ile öngörülmesi üzerine bir çalışma sahasını kapsar. Strateji konsepti ise bu farklı türlerde risk ve fırsat izlemelerini hesaba katarak belirlendiğinde, amaca yönelik doğru konumlandığında doğru sonuçlar vererek sizi gidilmek istenen noktaya en az maliyet ve en çok kazanç ile ulaştırabilir.

Bu noktada Politicon World, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde ayrı bir sektör olarak verimli faaliyetler gösteren politik risk danışmanlığı sektörünü Türkiye’ye getirmiştir. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi ve Sosyoloji gibi farklı disiplinlerde ve alanlarda uzmanlaşmış yerel ve uluslararası analist ağı, özgün ve yol gösterici hizmetleri ve de karşılıklı fayda sağlayan bilgi üretme biçimi ile Politicon World; özel sektör aktörlerine, sosyal kurumlara ve topluma farklı bir bakış açısı ve yeni nesil bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Politicon World’ün politik risk danışmanlığı hizmeti, günümüzde liderler, karar alıcılar, yöneticiler, yatırımcılar, şirketler ve toplumun her kesiminden sosyal aktörler için alınması gereken güncel ve stratejik öneme sahip bir hizmettir. Bu bağlamda Politicon World; müşterilerine, çözüm ortaklarına, faydalanıcılara ve topluma, hem politik risk kavramı ve konsepti konusunda farkındalık kazandırmakta hem de dünyayı tanıtan ve dalgalı okyanuslarda doğru rotaları belirleyecek stratejik bir anlayışla risk analizi, öngörüsü ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Politicon World’ün alanına girdiyseniz artık politik ve jeopolitik riskler sizin için sorun değil fırsattır.

KAPAT