Müşterilerle belirli bir ülke için bütüncül, belirli bir konu için güncel ve soru, sorun ve taleplere ilişkin anlık bir diyalog ortamı sağlamayı amaç edinen bu çalışma stili, analitik yaklaşım, yazılı metinler ve sözlü anlatım ortamının aynı potada buluştuğu bir “yuvarlak masa” çalışması ve toplantılarını içermektedir. Müşterilere/çözüm ortaklarına sadece periyodik raporları değil aynı zamanda, politik riskler ve jeopolitik stratejiler hakkındaki anlık soru ve taleplerine cevap verebilecek bir diyalog ortamı kurmayı sağlamaktadır.

KAPAT