Jeopolitik ve Jeostratejik Değişimler Raporu

/Jeopolitik ve Jeostratejik Değişimler Raporu
Jeopolitik ve Jeostratejik Değişimler Raporu2018-12-16T20:39:57+00:00

Küresel ölçekte jeopolitik dengelerde ve denklemlerde mevcut durum ve meydana gelen değişiklik eğilimleri üzerine bir genel izleme-değerlendirme imkanı sunan bu rapor türü, liderlere, karar vericilere, yöneticilere ve şirketlere bütüncül bir küresel vizyon katma ve de “büyük resmi” görme imkanı sağlama amacı taşımaktadır.