Ne Yapıyoruz?

Politicon World; bilgiyi ve fikri üreten, rekabetçi ve öne geçirici üstünlüğü sağlamak için elde ettiği bilginin nasıl kullanılabileceğini bilen ve bu özellikte ürünler üreterek, yayınladığı rapor, analiz ve özel danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle yolunuza ışık tutmayı ve dalgalı okyanusları güvenli hale getirmeyi amaç edinen insanlardan beslenen bir organizasyondur.

Politicon World ağırlıklı olarak siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, stratejik yönetim ve işletme yönetimi alanlarında yoğunlaşan entelektüel sermayeyi ve sosyal bilimlerin ve bağlantılı disiplinlerin kadrolarını ve bakış açılarını iş dünyası ve bu dünyanın aktörleri ile “aynı masada buluşturmak” amacıyla hareket eden bir organizasyondur.

Bu anlamda biz, ulusal ve uluslararası ölçekte yatırımlarını ve ticari faaliyetlerini gerçekleştiren ya da gerçekleştirme amacında olan şirketlere, sermaye gruplarına ve diğer toplumsal kurum ve kuruluşlara, ulusal ve uluslararası alanda politik ve toplumsal kaynaklı risk ve fırsatları ülke ve bölge bazlı ölçümleyerek, güncel politik ve ekonomik risk ve fırsat analizleri ve raporları aracılığıyla politik risk danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Politicon World ekibi, siz müşterilerine politik gelişmelerin, uluslararası ortamda sektörlerin, pazarların ve “iş”inizin üzerinde oluşturduğu ya da oluşturabileceği etkileri analiz ederek ve bu verileri kullanarak riskleri minimize etmenizi, fırsatları yakalamanızı, işinize ve stratejinize yön vermenizi ve rakipleriniz karşısında öne geçmenizi sağlayan bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

KAPAT