Ulusal ya da uluslararası olay ve gelişmeleri takiben anlık ve güncel olarak hazırlanan ve sadece müşteriler ve çözüm ortakları ile paylaşılan bu rapor türü, söz konusu olay ve gelişmelerin nedenleri ve sonuçları ile bağlantılı şekilde Politicon World tarafından yorumlanan uluslararası fırsatları ya da fırsata dönüştürülebilecek stratejik açıkları konu almaktadır. Okuyucuda farkındalık uyandırmayı amaçlayan bu rapor sadece rapora konu olay veya gelişmeyi neden-sonuç düzleminde anlatmakla kalmaz aynı zamanda devamında ilk bakışta görülemeyen veya anlaşılamayan özel fırsatlar için bilgi vererek stratejik geliştirme pozisyon alma önerilerinde bulunur. Bu raporlar doğası gereği anlık gelişmeleri ve güncel olayları takiben hızlı bir şekilde üretilmekte ve müşteriler/faydalanıcılar ile paylaşılmaktadır.

KAPAT